12. 10. 2016.

Alumni VTSBJ - Osnivačka skupština

Sjednica osnivačke skupštine održana je 24.02.2016., u Bjelovaru , Treg Eugena Kvatrenika 4, s početkom u 13:00 sati i završetkom u 14:15 sati.

Nazočili su osnivači udruge:
Visoka tehnička škola u Bjelovaru(Osoba ovlaštena za predstavljanje je Renata Horn.)
Marko Miletić
Goranka Rafaj

Predsjedavajući je ukratko predstavio svrhu osnivanja udruge, ciljeve koji se žele postići i ključne djelatnosti udruge.
Nakon rasprave o svrsi udruge zaključeno je da je ona opravdana i da je potrebno pristupiti osnivanju udruge koja će imati svojstvo pravne osobe.

Predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedlog odluke o osnivanju udruge bivših studenata i prijatelja Visoke tehničke škole u Bjelovaru.
Nakon provedenog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena odluka o osnivanju udruge bivših studenata i prijatelja Visoke tehničke škole u Bjelovaru.

Predsjedavajući je nazočnima osnivačima udruge predstavio Prijedlog statuta udruge.
Nakon rasprave o Prijedlogu statuta udruge i provednog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena odluka o usvajanju statuta udruge bivših studenata i prijatelja Visoke tehničke škole u Bjelovaru.

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za predsjednika udruge jednoglasno izabran Marko Miletić

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za dopredsjednika udruge jednoglasno izabrana Goranka Rafaj

Predsjedavajući je, pozvavši se na članak 4. Statuta, utvrdio da su kao osobe ovlaštene za zastupanje Udruge imenovane Marko Miletić, u svojstvu predsjednika Udruge, i Goranka Rafaj, u svojstvu dopredsjednika udruge.

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za likvidatora jednoglasno izabrana pravna osoba Visoka Tehnička škola u Bjelovaru. Osoba ovlaštena za predstavljanje pravne osobe je Renata Horn.

Predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedlog odluke o pokretanju postupka za upis u Registar udruga Udruge bivših studenata i prijatelja visoke tehničke škole u Bjelovaru.
Nakon provednog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena odluka o pokretanju postupka za upis Udruge bivših studenata i prijatelja visoke tehničke škole u Bjelovaru u Registar udruga.

  Preuzmite dokument:

Popis clanova   (409.5 KB)
Odluka o osnivanju   (179.44 KB)
Odluka o usvajanju statuta   (179.44 KB)
Odluka o imanovanju osoba ovlastenih za zastupanje   (182.73 KB)
Odluka o imenovanju likvidatora   (182.46 KB)
Odluka o pokretanju postupka registracije udruge   (179.87 KB)
Zahtjev za upis u registar udruga rh   (237.27 KB)
 
 
  Alumni VUB